82 576 27 17 ogniskow@interia.pl

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Krasnymstawie

Stowarzyszenie "Carpe Diem"
Bądżmy w kontakcie
Stowarzyszenie „Carpe Diem” założone zostało w 2015 roku przez pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krasnymstawie, którzy poświęcają swój wolny czas na opiekę i zabawy z dziećmi, którymi na co dzień się opiekują. Zajmujemy się również pozyskiwaniem funduszy na organizowanie wyjazdów dla naszych podopiecznych. Na przestrzeni ostatnich lat, dzięki takim dotacjom udało się nam zrealizować wiele projektów:

W roku 2016 zrealizowaliśmy dwa projekty: „ Bądź aktywny – stworzenie siłowni w ramach programu Lubelskie Lokalne Mikrodotacje FIO” oraz projekt pod tytułem „Poznajemy Roztocze” – wyjazd rekreacyjno – wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży dofinansowany przez Urząd Miasta Krasnystaw.

W 2017 roku także były realizowane dwa projekty „Sportowy Dzień Dziecka”
– organizacja wyjazdu do chełmskiego Parku Wodnego i zwiedzanie Podziemi Kredowych
w Chełmie, dofinansowany przez Powiat Krasnostawski oraz „ Poznajemy Kopernika”
– wyjazd rekreacyjno – wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży, dofinansowany przez Urząd Miasta Krasnystaw.
W 2018 udało się zrealizować również dwa projekty, pierwszy pt.: Wspieranie aktywnych form zajęć aktywizujących dzieci i młodzież z programem profilaktycznym „Żyj zdrowo” – cykl spotkań promujących zdrowy tryb życia, których zwieńczeniem był wyjazd do Lublina do Muzeum Wsi Lubelskiej oraz „ Manii Skakania” – parku linowego i trampolin dofinansowany przez Urząd miasta Krasnystaw. Następnie udało się zorganizować wyjazd do „Sabat Krajno” Parku Rozrywki i Miniatur w Krajnie w ramach zadania publicznego : Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, dofinansowany przez firmę SIKA POLAND oraz Powiat Krasnostawski.

Bardzo ucieszyłoby nas wsparcie finansowe, dzięki temu możemy wysyłać wychowanków na różne wycieczki szkolne oraz inne wydarzenia, za które trzeba dodatkowo zapłacić. Niestety nie mamy wystarczających środków, aby pokryć koszty dla wszystkich naszych podopiecznych.

Poniżej znajduje się numer konta Stowarzyszenia „Carpe Diem”, na które każdy może wpłacić dowolna kwotę.
17 8200 0008 2001 0024 2585 0001

Skip to content