82 576 27 17 ogniskow@interia.pl

Polityka prywatności

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Krasnymstawie
Bądżmy w kontakcie

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową www.placowka-zamkowa.pl jest Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza

 1. Zamkowa 5a, 22-300 Krasnystaw, tel. (082) 576-27-17, e-mail: ogniskow@interia.pl, zwana w dalszej części Polityki Prywatności jako Placówka.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez PLACÓWKA  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.),
  a także z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE .L. Nr 119, str. 1) – zwane dalej RODO (stosowane wraz z nowymi przepisami krajowymi od 25.05.2018 r.).
 3. Celem przetwarzania i wykorzystania danych przez PLACÓWKA jest:
  a) umożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług i ich realizacji przez PLACÓWKA , zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym obsługa zgłoszeń mailowych oraz analiza statystyczna prowadzona przez PLACÓWKA ;
  b) udostępnianie organom publicznym, które na mocy prawa mogą żądać od PLACÓWKA  wydania danych osobowych Użytkownika;

 

 1. Dane Użytkowników będą przechowywane przez PLACÓWKA przez cały okres trwania umowy z PLACÓWKA  i okres świadczenia przez PLACÓWKA  usługi na rzecz Użytkownika PLACÓWKA .
  Ponadto dane Użytkownika będą przechowywane przez PLACÓWKA  ze względu na obowiązki księgowe i podatkowe przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  PLACÓWKA  stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych oraz sprawuje stałą kontrolę nad procesami przetwarzania danych w celu ich ochrony. Przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonym serwerze.

 

 1. Prawa Użytkownika PLACÓWKA :
  a) uzyskanie informacji, w jakim zakresie i w jaki sposób PLACÓWKA przetwarza dane Użytkownika,
  b) uzyskanie przez Użytkownika od PLACÓWKA  kopii jego danych osobowych.
 2. c) edycja, kontrola i uzupełnianie danych oraz ich usunięcie,
 3. d) wycofanie zgody na przetwarzanie danych Użytkownika w każdym momencie,
  e) w przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że przetwarzane przez PLACÓWKA dane naruszają jego prawa, Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z PLACÓWKA w celu wyjaśnienia,
  f) Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie przez PLACÓWKA  danych osobowych narusza przepis o ochronie danych osobowych.
 4. g) Użytkownik może zrealizować swoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych, poprzez przysłanie oświadczenia woli na adres email ogniskow@interia.pl

Prosimy o użycie adresu e-mail, który wskazał/a Pani/Pan podczas dobrowolnego swoich podania danych osobowych.

 

 

Skip to content